top of page
  • Writer's pictureArjan Postma

NEW BOOK RELEASE: DON'T BE EVIL

Updated: Nov 18, 2022


De rol van ict in de huidige crisis is veel groter dan eerder werd aangenomen. Dit blijkt uit een nieuwe publicatie van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (mede-auteurs Menno van Doorn & Arjan Postma, design: Dim Rooker ). Eén van de belangrijkste uitkomsten is dat de huidige crisis een kantelpunt is in de geschiedenis, een paradigmaverandering. En deze verandering is veroorzaakt door dertig jaar investeren in de informatie- en communicatietechnologie.


Data is de nieuwe olie


Een echt grote crisis, zoals we die nu meemaken, komt niet uit de lucht vallen. Aan alle grote crises in de geschiedenis zijn grote technologische doorbraken voorafgegaan. Staal, stoom, treinen, olie, kanalen en ict zijn aanjagers geweest van economische en sociale veranderingen. Na een installatieperiode van dertig jaar van zo'n technologie, volgt een verspreidingsperiode van dertig jaar. In het midden van die periode is er een crisis die zowel technologisch als economisch van aard is. Met nieuwe technologie kan dan na die crisis aan een nieuwe toekomst gebouwd worden, maar dan wel met een hele andere mindset en spelregels. Zo hebben we de economie inmiddels afgestemd op olie en de hele infrastructuur daaromheen. Nu, met de huidige data-infrastructuur, kunnen we zeggen 'data is de nieuwe olie'. Productiviteitswinst komt uit een hele andere manier van organiseren, met data, mogelijk uit 'de cloud' of uit 'app stores' als kloppend hart voor collaboratie en waardecreatie. Veel transparanter en veel meer loosely coupled. Daar is een paradigmaverandering voor nodig. Dat betekent met andere ogen naar dezelfde werkelijkheid kijken en de mogelijkheden zien die voor handen liggen.Economische groei die vol te houden is


Behalve bedrijven gaan ook overheden zich in crisistijden herbezinnen. De identiteitscrisis van de overheden heeft in eerdere crises geleid tot grote correcties in het economisch stelsel. Bijvoorbeeld tot het afschaffen van de kinderarbeid, of het oprichten van de Wereldbank. Zo'n correctie is ook nu te verwachten. De meeste stemmen voor een nieuwe correctie gaan richting verduurzaming van de economie. Tegenwoordig spreekt men ook wel over volhoudbaarheid van de economie. Niet verwonderlijk, want wie zich verdiept in de mogelijkheden voor groei, stuit automatisch op de vraag hoe lang we dat nog volhouden. Volhoudbaarheid en 'economie weer op de rit' zijn twee kanten van dezelfde medaille zogezegd. En ict kan in beide gevallen een belangrijke rol spelen met digitaal duurzame strategieën. De paradigmaverandering die we ondergaan heeft dan ook niet alleen te maken met de nieuwe productiefactor (data) maar ook met een herindustrialisering van de economie, zoals met het cradle-to-cradle concept.


'Don't Be Evil' als strategie


Wie goed doet, goed ontmoet. Beter doen voor de mens, bijvoorbeeld door het nieuwe werken in te voeren, beter voor de aarde en de groei kan door slimmere inzet van ict. Aan alle kanten kan en moet het beter. Daar past het credo 'Don't Be Evil' op. De transparante webwereld maakt een 'don't be evil' aanpak ook veel meer lonend nu slecht gedrag veel sneller aan de kaak kan worden gesteld. De wederzijdse afhankelijkheid in een genetwerkte economie maakt het ook veel noodzakelijker om goed te doen op alle fronten.


De nieuwe publicatie en website


De publicatie nodigt uit om standpunten in te nemen over al die grote issues die vandaag de dag spelen en onderdeel zijn van de crisis. In de kantlijn van 'don't be evil' staan opmerkingen alsof iemand in uw boek heeft zitten schrijven. En op de website staat veel videomateriaal dat verwerkt is in de productie. Met het geschrijf in de kantlijn en de video's op www.dontbeevil.nl proberen we de lezer en kijker uit te nodigen om een andere bril op te zetten. Want een paradigmaverandering is niet iets dat zich buiten onszelf afspeelt, die ontstaat pas als wij onszelf toestaan nieuwe gedachten toe te laten.

5 views0 comments

Comentários


bottom of page