top of page
  • Writer's pictureArjan Postma

GREEN BALLOON & TFA START SUPERVISORY BOARDMEMBER EDUCATION RVX


[PERSBERICHT] Deze maand lanceert Green Balloon, een start-up die topbestuurders en toezichthouders gidst in een exponentieel veranderende wereld. Oprichters Jan Rapmund en Marty Tuk, eerder verantwoordelijk The Executive Network en Whyz, hebben als headhunters honderden bestuurs- en toezichthoudende rollen in de top ingevuld. In een snel transformerende wereld signaleren zij bij de Nederlandse bedrijfstop een grote behoefte aan meer duiding, inspiratie en expertise op het gebied van innovatie, verduurzaming en nieuwe businessmodellen. Green Balloon ontwikkelt onconventionele leiderschapsprogramma’s en evenementen over de kruispunten tussen thema’s als technologie, transformatie, maatschappij, macro-economie en geopolitiek. Bij de lancering zijn de eerste exclusief ontwikkelde driedaagse programma’s, gecureerd door new leadership pionier Arjan Postma (oprichter The FuturesAcademy), reeds volgeboekt.

BETERE BESLUITVORMING, STEVIGER BEDRIJFSTOP

Na jarenlang pionieren in de executive search branche en vele bezoeken aan Silicon Valley en technologiereizen naar China, bundelen Rapmund en Tuk hun kennis en netwerk in Green Balloon. De start-up biedt een brede context en een gestructureerd beeld van de snel veranderende ontwikkelingen in de wereld. Rapmund: “Een langetermijnvisie om de bedrijfstoekomst te bouwen komt niet aanwaaien. Hiervoor zijn inspiratie en een open vizier voor technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nodig. In het huidige tempo waarin transformaties elkaar opvolgen, zouden bestuurders één tot twee dagen per week inspiratie ‘buiten hun bubbel’ moeten opdoen maar die tijd is er logischerwijs niet. Het is ons doel om, in samenwerking met disruptieve pioniers en experts uit ons netwerk, letterlijk uit te zoomen en in korte tijd meer overzicht en inzicht te creëren. Door bestuurders en toezichthouders de beste handvatten te bieden om hun koers uit te stippelen, ontstaat betere besluitvorming en een steviger bedrijfstop van Nederland. Betere besluiten en meer impact door Nederlandse leiders, daar draait het ons om.”

DISRUPTIEF PROGRAMMA LEERT DOOR NIEUWE LENS KIJKEN

De wereld waarin bestuurders opereren is op talloze fronten in transitie. Van nieuwe technologische mogelijkheden tot herziene maatschappelijke waarden, organisatievormen en businessmodellen. Het RVx programma van Green Balloon, ontwikkeld in samenwerking met new leadership pionier Arjan Postma, loopt inmiddels bij diverse beursgenoteerde Nederlandse bedrijven. Arjan Postma stond aan de wieg van The Futures Academy en THNK: “Bestuurders en toezichthouders zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor het creëren en ontsluiten van lange termijn waarde voor álle stakeholders. Dat brengt nieuwe strategische dilemma’s: doen we de dingen goed én doen we de goede dingen?! Dit gaat verder dan good governance, het draait steeds meer om wise decision making. Het is de kunst om containerbegrippen als ‘de cloud’, ‘data-driven’ en ‘platform’ te laden met een eigen, gezamenlijke visie. Green Balloon helpt om, in tijden van ogenschijnlijke chaos, door zeer ervaren leiders samen te brengen en via nieuwe lenzen naar de wereld te kijken. Het is essentieel om de drijvende patronen te ontdekken onder de grote verschuivingen in de wereld om ons heen. Onconventionele perspectieven en diversiteit in de boardroom zijn noodzakelijk om te anticiperen op de toekomst.” Naast het RVx programma gaan in 2022 de eerste educatieve programma’s van start.

0 views0 comments
bottom of page