top of page

Ter inspiratie een brede verzameling relevante topics om je alvast aan het denken te zetten.

Pak gewoon eens 1-2 artikelen uit de onderstaande lijst. Welke onderwerpen inspireren jou? Je hoeft deze alleen te scannen op hoofdlijnen, puurr om het perspectief wat breder in te steken.
Welke vragen maakt dit artikel bij jou los? 
 

Deels gaan deze artikelen in op de vraag hoe je decentrale innovatie meer kunt opschalen, of hoe je de organisatie-cultuur nóg meer open kunt laten staan voor verandering, hoe je ‘design’ als kern-capaciteit zult moeten toevoegen wanneer je de burger meer wilt gaan betrekken, dat je een heldere innovatie-visie of tool-visie zult moeten hebben waneer je een regionale data-laag initieert, dat dit mogelijk een ecosystemische- of platform benadering vraagt, of zelfs open-innovatie verlangt om samen te kunnen werken met diverse (commerciële) toeleveranciers die vaak zelf de data als een business model zien. Voldoende triggers om alvast outside-in te kijken.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

01 HEALTH RELATED DATA IS NOT A BUSINESS MODEL
To survive, health care data providers need to stop selling data - Harvard Business review

Erasmus is één van de initiatiefnemers van de regionale nieuwe data-laag waar verschillen zorgpaden en bijbehorende applicaties kunnen worden gekoppeld. Dit artikel (2017) is al wat ouder maar raakt nog steeds een valide punt dat veel toeleveranciers in healthcare (van EPD tot apparatuur) juist inzetten op patient-data als hun business model. De inzet op deze regionale datalaag zal daarom extra veel inzet vragen richting dergelijke leveranciers.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

02 ALL DIGITAL SERVICES WILL TREND TOWARDS MASS PERSONALISATION
Whitepaper Mass Personalization for Medical Device Therapy

Dit is een stuk van een commerciële leverancier maar schetst toch een aardig beeld dat de inzet op data, AI, platformen en verregaande vormen van automatisering en informatisering steeds meer zal resulteren in mass-personalisation. Dit kan een enorm positief effect hebben op de patient maar vraagt behoorlijk wat van organisatie en infrastructuur in de toekomst om het ook beheersbaar en efficient te houden.
 

03 HOW TO MAKE GOOD DECISIONS ON INNOVATION & TECHNOLOGY?
Why Good Leaders Make Bad Decisions - Harvard Business Review

Een klassieker maar gaat vandaag de dag nog zeker op voor veel tech-gerelateerde beslissingen. Technologie is niet alleen infrastructuur maar ook het digitaal-ready krijgen van de organisatie en de bijbehorende cultuur. Dit onderzoek toont oa aan dat complexe zaken vaak omwille van hang naar eenvoud en snel beslissen, overzichtelijkheid teruggebracht worden tot een ‘false binary’: meer of minder, nu of later, klein of groot... Juist de IT beslissingen van de hedendaagse organisatie zijn zo complex dat ze niet meer louter het domein zijn van de IT manager. Het zijn strategische vraagstukken die vanuit een breed perspectief moeten worden benader. Zowel incrementeel vanuit de status quo, maar ook backcasten vanuit een visie om nieuwe ontwikkelingen en/of alternatieve mogelijkheden snel te kunnnen herkennen.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

04 DIGITAL TRANSITION IN HEALTHCARE WILL REQUIRE MORE DESIGN METHODOLOGY
A generative co-design framework for healthcare innovation:  
development & application of end-user engagement - Research paper 2021

Veel innovatie binnen de zorg richt zich op specifieke behandelmethoden enerzijds en/of op een meer efficiënte ondersteuning anderzijds. Vaak zijn het experts en andere zorg-professionals die decentraal een oplossing ontwikkelen voor een probleem dat zij ervaren. Zeker binnen het digitaal domein betreft het vaak nog innovaties 'binnen de zorg-ketens’ of 'tussen zorg-professionals of partners'. Juist door de verdere digitalisering en maatschappelijke ontwikkeling zal de burger steeds meer gaan participeren in die ketens/paden en zal ook meer en meer betrokken moeten gaan worden bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Er ontstaat als het ware ook een upstream kanaal met die burger. Design zal steeds meer een discipline worden die ook binnen de zorg zal worden omarmt om het handelingsperspectief van de burger nóg meer te betrekken. 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

05 HEALTHCARE AS A SERVICE?!
A service design approach to healthcare innovation:
from decision-making to sense-making and institutional change - INESC TEC (2019)

Healthcare is facing complex challenges that demand profound large scale, systemic innovation. Service design offers an opportunity to move beyond explanatory research and take an action-oriented approach that combines research rigor with relevance to foster innovation in healthcare. 
 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

06 RECOGNIZING BOTTOM UP INNOVATORS
Eight attributes of bottom-Up innovation leaders - Innovation management Zweden (2019)

Waar menig CEO juist vraagt hoe hij/zij het voor elkaar moet krijgen dat er veel meer decentraal (lees bottom-up) kan worden geïnnoveerd heeft de zorg vaak een tegengestelde vraag: Hoe kunnen we alle decentrale initiatieven centraal bundelen en/of ondersteunen? In het synchroniseren van Top-down en Bottom-up initiatieven zijn het de initiatiefnemers die vaak de linking-pin zijn. Daarom een boeiend perspectief om eens na te denken wat deze decentrale initiatiefnemers nu eigenlijk typeert of verbind? Hoe kun je ze faciliteren? Is dit te schalen?
 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

07 DUTCH GOVERNMENT INVESTING IN INNOVATION ECOSYSTEMS
Strategy to strengthen research & innovation ecosystems - Policy Dutch Government (2021)

Healthcare is facing complex challenges that demand profound large scale, systemic innovation. Service design offers an opportunity to move beyond explanatory research and take an action-oriented approach that combines research rigor with relevance to foster innovation in healthcare. 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

08 IS DE NIEUWE DATA LAAG EEN DIGITAL SERVICE OF PLATFORM?
Managing open innovation around digital product platforms - VU research paper (2020) 

With the new data-layer approach, Erasmus MC is organizing a regional platform that could be positioned as a local eco-system that shifts the power-balance with device- or app suppliers towards more open innovation or co-creation. This paper investigates how institutions can coordinate open innovation as a platform strategy for the development of complementary products by independent third parties. 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

09 OPEN INNOVATIE IN HEALTHCARE
Adoption of open innovation in Healthcare - Management Information School Portugal (2020)

With the new data-layer enabling even more decentralized innovation inniatives, Erasmus MC is an innovation-system by itself. Especially in close cooperation with Research & Education this requires a clear vision on the Erasmus MC innovation approach. As a public institution Erasmus MC might for example lean towards open-innovation or even setting a certain standard. This dissertation describes several examples, advantages and disadvantages of this approach.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

10 DUTCH GOVERNMENT INVESTING IN INNOVATION ECOSYSTEMS
Can healthcare learn from looking at tensions in innovation process? Literature review (2022)

Innovatie gaat vaak over een spanning tussen de maakbaarheid, haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe oplossing. Te vaak zoeken we naar een sweetspot tussen deze drie perspectieven maar ligt werkelijke, relevantie innovatie juist ín het oplossen van die spanningen. 

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

11 OPSCHALEN VAN DECENTRALE INITIATIEVEN
Microfoundations in strategic management of technology - systematic literature review (2023)

Zoals eerder beschreven vindt er ontzettend veel (fundamenteel) onderzoek plaats binnen Erasmus MC en zijn er ook talloze innovatie-projecten gaande, vaak dieper/ decentraal verankerd en geïnitieerd in de organisatie. Enerzijds wil je deze onderzoekende en haast ondernemende mentaliteit borgen anderzijds wil je de infrastructuur centraal kunnen organiseren zodat meer en meer initiatiefnemers en projecten kunnen worden ondersteund, meer innovatie kan worden ontsloten, er goed zicht blijft op governance (zoals kwaliteit en ethisch kader) én dat kennis kan worden gedeeld. Dit onderzoek richt zich op hoe individuele ‘efforts’ kunnen resulteren in macro-effecten. Een mooi voorbeeld van systemisch denken in innovatie.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

12 DIGITALE SERVICES INRICHTEN ZONDER LEGACY - ALS PATIENT HUB
Hospital of the future: rethinking design to enable new patient-centered treatment concepts

Today’s hospitals are almost all designed as collections of individual departments, with limited communication and collaboration between medical sub-specialties. Patients are mostly being moved between different places, which is detrimental for patient experience, overall efficiency and capacity. Instead, we argue that care should be brought to the patient, not vice versa, and thus propose a novel hospital architecture concept that we refer to as Patient Hub. Ofocurse this is not new but with the launch of new digital services and horizontal data-layers the digital healthcare touchpoints should NOT be a copy-paste of how the hospital is organized today, but moreover should take the lead in becoming this patient centric hub.

PDF_file_icon.svg.png

DOWNLOAD

13 DATA-LAAG ARCHITECTUUR: TAG, EVENT OF EXPERIENCE GEDREVEN?
Customer Experience Digital Data Layer or Event driven Data Layer - Blog

Deze is voor de geeks maar adresseert een soortgelijke vraag als in diverse genoemde artikelen. Een datalaag heeft een bepaalde structuur, die kan bijvoorbeeld Tag of Event gedreven zijn. Vaak wordt deze structuur organisch overgenomen vanuit hoe de organisatie nu is ingericht, het is haast een digitale representatie van het organisatorisch ontwerp en haar cultuur. Lees bijvoorbeeld al in de term zorgpaden. De grote vraag voorwaarts bij het inrichten van zo’n data-laag: Wat is je vertrekpunt is..? De kennis, de organisatie of de gebruiker? Stel dat je deze data-laag andersom inricht met de patient/ burger als uitgangspunt. Op dit moment is de datalaag vooral ingericht tussen zorg-partners, maar ik ‘lees’ ook een behoefte dit in de nabije toekomst te ‘verlengen’ naar de burger. Is het dan verlengen of kantelen? Complex maar goede vragen om nu al te stellen bij het inrichten van de data-structuur voordat je legacy onbewust ook in het nieuwe systeem meeneemt.
 

THE

FUTURES

ACADEMY

listen-on-spotify.png

SCIENCE PARK AMSTERDAM

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Medium articles
Certified_B_Corporation_B_Corp_Logo_2022_Black_RGB.svg.png
4cd74a_a3542c1e612347c3be13c5bfc2aa9703.webp

All our tools are Creative Commons
licencd CC BY ATSE 4.0 2020

Please attribute to The Futures Academy 

bottom of page